skip to Main Content

Van de overheid

Overheid wil hofjes waar jong en oud samenleven

Het programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) raadt gemeenten met klem aan vooral aan de slag te gaan met hofjes bouwen, woonwijken met gemeenschappelijke ontmoetingsplaatsen en woonzorgvormen waarbij jong en oud samenwonen. De Krasse Knarrenhof in Zwolle, een woonvorm waarbij senioren in hofjes samenwonen met jongeren die een oogje in het zeil houden, noemt het ministerie een succesvol concept dat gemeenten over kunnen nemen. Het aanvullen van de woningvoorraad valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, en niet die van VWS. Geschikte woningen bouwen voor senioren is daarmee de verantwoordelijkheid van lokale overheden. Schipaanboord: “Ik heb al zo veel leuke plannen voor clusterwonen en woonzorgwijken gehoord, maar ze halen het niet. Gemeenten vinden het gedoe en beginnen er niet aan. Het Rijk moet echt de regie gaan overnemen.”

JA, IK WIL GRAAG EEN VRIJBLIJVEND
ADVIESGESPREK AANVRAGEN

    Back To Top